“UITPUILENDE” KANTINE BIJ LEDENVERGADERING OVER SPORTHAL

Donderdag 26 januari was de ledenvergadering van onze club met als enig agendapunt de “eigen’ sporthal.

Zoals bekend willen we samen met de handbalvereniging onder de paraplu van SCP een eigen sporthal realiseren. Hiermee moeten de leden het natuurlijk wel eens zijn. Al was het alleen al het gezamenlijk gebruik van de kantine enz. Het bestuur heeft hiervoor de te nemen besluiten van tevoren aan alle leden gestuurd. In een presentatie zijn deze voorstellen nog eens doorgenomen en van positieve en kritische kanttekeningen voorzien, dus wat levert het ons op en welke risico’s lopen we.
Hierna was er gelegenheid tot vragen stellen. In eerste instantie alleen die vragen die nodig waren om “voor’ of “tegen” te kunnen stemmen. Hierdoor hoefde de vergadering niet zo lang te duren en konden de detailvragen na de pauze worden gesteld.
De leden stemden unaniem met alle voorstellen in, waarbij het maximumbedrag aan ledenleningen zelfs iets werd verhoogd.

Het was een hele goede avond met een geweldige opkomst. Het kan dus toch een goede opkomst bij een ledenvergadering zodat er ook geldige besluiten kunnen worden genomen.
Geweldig mensen, dat geeft weer veel energie

Wat de sporthal betreft gaan we een spannende tijd tegemoet. Zal de politiek akkoord gaan met de garantstelling voor de banklening voor “onze” sporthal. We hopen hier in januari meer duidelijkheid over te krijgen. Wanneer we een “ja” van de gemeente krijgen gaan we op een aantal fronten direct aan de slag. Nu bereiden we ons er op voor zodat we dan zo snel mogelijk kunnen handelen.

Vorige keer heb ik iets verteld over de voortgang van het proces voor de eigen sporthal. Daarin heb ik ook een oproep gedaan om je aan te melden voor (bouwkundige) werkzaamheden. Het loopt helaas nog niet storm met aanmeldingen maar er zijn wel mooie reacties. Zo zijn er zelfs twee ouders van jeugdleden die hun buurman of een goede vriend hebben benaderd om voor onze hal architectenwerk of bijv. constructieberekeningen te doen. Dat doet me goed, dat mensen zelfs in hun kring andere mensen benaderen om iets voor onze club te doen, terwijl die mensen totaal geen binding met onze club hebben. En dat die mensen dat ook willen. Mooi he?

sporthal met bomenBeste mensen,

Ze komen er aan: De info avonden over geldlening voor de sporthal:

Ze zijn op donderdag 26 mei en maandag 30 mei a.s.

We beginnen om 20.15 uur in de kantine

Hierbij nodig ik jullie uit voor een van de twee informatieavonden over de mogelijkheid om geld uit te lenen voor de eigen sporthal. Op deze avond zal in het kort worden ingegaan op de gedachte financiering van de sporthal en op welke wijze u hier ook eventueel aan kunt bijdragen. Daarbij gaat het om leningen waar u rente op krijgt die een stuk hoger is dan bij de bank en waarbij u een veel beter gevoel overhoudt. Ook de mogelijkheden om geld te schenken aan de vereniging die dan weer van de belasting kan worden afgetrokken worden toegelicht.

Dat heeft u kunnen lezen in de mail die u op 18 april heeft gekregen. Daarin hebben we ook gezegd dat er informatieavonden zouden komen. Ook bleek uit de reacties dat hier wel behoefte aan was. Het gaat om informatieavonden zodat u uw vragen kunt stellen en wij een beeld krijgen van de eventuele interesse die er is. Het gaat niet alleen om grote bedragen. Vele “kleinere” bedragen maken een groot bedrag.

Namens de bestuur en werkgroep sporthal ckv Reehorst’45

Dick Kraay
sporthal@ckvreehorst45.nl

We hebben een gesprek gehad met wethouder Weijland van o.m. Sport over een garantstelling door de gemeente. Het was naar ons gevoel een goed gesprek en de wethouder heeft beloofd te gaan onderzoeken hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. We zijn dus vol goede moed, maar moeten nog wel even afwachten of de garantstelling er werkelijk komt. Maar in de tussentijd willen we niet stil zitten en kunnen we wel zaken alvast wat meer uitwerken. Aangezien zelfwerkzaamheid de hal goedkoper maakt en dus eerder haalbaar, willen we zoveel mogelijk zelf doen, hoewel dit natuurlijk wel beperkt zal zijn. Wanneer de borgstelling er komt willen we zo vlug mogelijk een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Daarvoor zou het heel mooi zijn wanneer leden of ouders van jeugdleden ons hierbij kunnen helpen, eventueel tegen een geringe vergoeding.

sporthal met bomenJe merkt dat het steeds meer gaat leven binnen de club. Vanuit de eerste sceptische gedachte “dat lukt nooit, waar beginnen ze aan”, nu allerlei spontane acties om extra geld binnen te krijgen om kosten voor de sporthal te kunnen betalen, zoals Grote clubactie, pubquiz, nasi in de kantine eten, cake verkopen enz. Leuk om die ontwikkeling te zien.

Er gebeurt achter de schermen ook van alles. De werkgroep van ons (Ben Melgers, Bert de Rooij Harald Post en ikzelf) zijn samen met de werkgroep handbal bezig om het programma van eisen vast te stellen en daarnaast nog eventuele aanvullende wensen voor zover die in het budget passen. Er is een ecologische quickscan aangevraagd, de architect en constructeur zijn bezig. Daarnaast vindt druk overleg met de gemeente plaats over een borgstelling, omgevingsvergunning enz.

Ondertussen moeten we ook gewoon door met alle andere zaken. Een hele belangrijke is geldleningen vanuit de leden (of andere mensen). Daar hebben jullie een paar weken geleden een mail over gekregen met info over hoe dit op een fiscaal aantrekkelijke manier zou kunnen. Daar zijn een aantal aanmeldingen opgekomen, maar gezien de reacties is er behoefte aan extra informatie.
Daarom komen er in mei twee informatieavonden waar alle vragen kunnen worden gesteld. We hopen op veel mensen, want hoe meer we met ons allen bij elkaar weten te brengen hoe groter de kans van slagen is en kan ook de afhankelijkheid van de borgstelling van de gemeente misschien verminderen. En de rente is veel beter dan bij de bank. Maar hou dus de mailbox de komende week in de gaten.

Dick Kraay voorzitter

 

Afgelopen vrijdagavond liep de kantine vol met fanatieke gasten, allemaal gebrand op de winst in de sporthal quiz. Natje en droogje werden verzorgd door Thirza, Lotte en Quinny, dank meiden!
Maar liefst 10 teams deden mee. Uiteraard werd onderling nog het e.e.a. ondernomen om deelnemers bij elkaar weg te kapen, zonder succes overigens. Er werden 3 rondes gehouden met diverse vragen en geluidsfragmenten. Bij het doornemen van de antwoorden klonk geregeld gejuich, omdat een moeilijke vraag goed was beantwoord. Onder de bezielende leiding van Hannie en Michel kwam het uiteindelijk tot de volgende rangorde, met de aantekening dat diegenen die zichzelf het hoogst inschatten als laatste geeindigd zijn:

Hij komt steeds dichterbij. Er moet nog heel wat gebeuren en we moeten de financiering nog rond krijgen, maar dit zijn problemen waar we hard aan werken om die op te lossen. Maar hebben jullie het besluit van de Europese bank gehoord. Die gaat de rente nog verder verlagen. Als dat zo doorgaat dan krijg je helemaal geen rente meer op je spaargeld. Over een tijdje moet je misschien toe betalen. Wat is het dan fijn dat er een goed alternatief is voor jullie spaargeld.

Best leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Naar aanleiding van de Algemene Leden vergadering van 10 september wordt er op verzoek van enkele leden een voorlichtingsavond gehouden over de financiële onderbouwing van onze toekomstige eigen sporthal.

Deze voorlichtingsavond vindt plaats op:

vrijdag 9 oktober om 20.00 in onze kantine.

Als u belangstelling heeft om te komen kunt u zich aanmelden t/m woensdag 7 oktober via

secretaris@ckvreehorst45.nl

m.v.g.

Bestuur C.K.V. Reehorst'45

 

kuit

20161213 Hakvoort ICT Sponsorbord 200x65 3 600 x 195 3

martin ter stege

ACV Logo 003

korfbalshop

vriendenloterij1

 

Ga naar boven