“UITPUILENDE” KANTINE BIJ LEDENVERGADERING OVER SPORTHAL

Donderdag 26 januari was de ledenvergadering van onze club met als enig agendapunt de “eigen’ sporthal.

Zoals bekend willen we samen met de handbalvereniging onder de paraplu van SCP een eigen sporthal realiseren. Hiermee moeten de leden het natuurlijk wel eens zijn. Al was het alleen al het gezamenlijk gebruik van de kantine enz. Het bestuur heeft hiervoor de te nemen besluiten van tevoren aan alle leden gestuurd. In een presentatie zijn deze voorstellen nog eens doorgenomen en van positieve en kritische kanttekeningen voorzien, dus wat levert het ons op en welke risico’s lopen we.
Hierna was er gelegenheid tot vragen stellen. In eerste instantie alleen die vragen die nodig waren om “voor’ of “tegen” te kunnen stemmen. Hierdoor hoefde de vergadering niet zo lang te duren en konden de detailvragen na de pauze worden gesteld.
De leden stemden unaniem met alle voorstellen in, waarbij het maximumbedrag aan ledenleningen zelfs iets werd verhoogd.

Het was een hele goede avond met een geweldige opkomst. Het kan dus toch een goede opkomst bij een ledenvergadering zodat er ook geldige besluiten kunnen worden genomen.
Geweldig mensen, dat geeft weer veel energie

om er met ons allen weer tegenaan te gaan. Het laat in ieder geval ook zien dat de sporthal breed leeft onder de leden.

Helaas was en is er nog steeds geen zekerheid over de gemeentegarantie. Het laatste nieuws is dat de wethouder opdracht heeft gegeven om bepaalde kosten als stedenbouwkundige eisen, omleggen fietspad, hogere bouweisen enz. in kaart te brengen om zo een juiste raming van de gemeentegarantie te kunnen bepalen? Dit zou met spoed moeten gebeuren. Geeft helaas wel weer vertraging maar ik neem aan dat dit niet gedaan zou worden wanneer de wethouder niets in ons verzoek zou zien en het dus wil afwijzen. Dus wil ik het maar als positief zien.
Binnen twee weken zal ook een aannemer onze plannen hebben doorgerekend. Wanneer die twee zaken bij elkaar komen zijn alle dingen recent in kaart gebracht De besluiten zijn dan door de vereniging genomen en kan er dus nadat de goedkeuring van de gemeente over de gemeentegarantie er komt snel worden gehandeld. Dit zal dan ook noodzakelijk zijn want ook de veldrenovatie maakt deel uit van dit plan.

Dus nu maar hopen dat de gemeente spoedig een positief besluit neemt op ons verzoek om gemeentegarantie.

Dick Kraay
Voorzitter

kickstart 2018

bowlen

 

kuit

20161213 Hakvoort ICT Sponsorbord 200x65 3 600 x 195 3

martin ter stege

ACV Logo 003

korfbalshop

vriendenloterij1

 bravenboer

Ga naar boven