Lid worden van onze club

Misschien ben je al eens een paar keer komen kijken bij CKV Reehorst 45. Of ben je meegesleept door een vriendje of vriendinnetje. Of je hebt vroeger korfbal gespeeld en wilt het wel weer eens proberen. Bij CKV Reehorst '45 ben je van harte welkom. Op deze site vind je alle informatie die je als, toekomstig, Reehorst lid zou willen hebben. Ook voor Reehorst-leden zelf is deze site namelijk de vindplaats voor informatie voor alles wat met CKV Reehorst '45 te maken heeft.

Korfbal is een gemengde sport, waarbij de teams uit 4 dames en 4 heren bestaan. Dit betekent dat het soms lastig kan zijn om nieuwe leden direct in een team te plaatsen. In de ene categorie zoeken we nog jongens, terwijl de andere categorie juist meisjes nodig heeft. We zullen altijd proberen om een goede oplossing te vinden en het liefst plaatsen we je direct in een team, want er is natuurlijk niets leuker dan echte wedstrijden spelen! Mocht dat niet lukken dan stellen we een groepje samen van nieuwe leden die met elkaar de beginselen van het korfbalspel kunnen leren.

Voor meer informatie kunt zich wenden tot de ledenadministratie.
Marja Langevoort 06-42195214 e-mail: ledenadministratie@ckvreehorst45.nl

Als je erover denkt om lid te worden van CKV Reehorst, mag je eerst een paar keer mee trainen met een bepaald team om te kijken of het korfballen je wel bevalt.

Daarna vul je een inschrijfformulier in dat ingeleverd moet worden bij het secretariaat. Klik hier voor een inschrijfformulieren lever deze in op de training. Uiteraard kun je ook een inschrijfformulier vragen bij de ledenadministratie of in onze kantine.

Als je besluit lid te worden van Reehorst, kan je jezelf definitief aanmelden bij het secretariaat. Je levert dan één pasfoto voor je spelerskaart in en je gaat ook contributie betalen. De technische commissie gaat dan kijken waar je kunt gaan spelen. Het is mogelijk dat je in een ander team komt dan waar je hebt getraind.

Belangrijke bepalingen, voortvloeiend uit de statuten en het huishoudelijk reglement van

CKV Reehorst ’45 (op te vragen bij het secretariaat) .

Bepalingen met betrekking tot automatische incasso, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2014

- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daarop volgend

  • De vereniging kent leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste;
  • Alle leden zijn verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede de besluiten van haar organen na te leven. Het is de leden verboden de belangen van de vereniging en van de korfbalsport te schaden;
  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden aan het einde van een verenigingsjaar (30 juni van elk jaar), met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (dus uiterlijk 30 april, anders is nog een jaar contributie verschuldigd). Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd  indien van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren (dit ter beoordeling van het bestuur van CKV Reehorst ’45);
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie/penningmeester te geschieden. De beëindiging van het lidmaatschap gaat pas in nadat het betrokken lid aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. Ten bewijze hiervan wordt het bewijs van uitschrijving aan de betrokkene gezonden;
  • Door toetreding tot de vereniging verplicht het lid zich tot betaling van de contributie.

Het bestuur.

 

 

 

1960 28-7-2014

privacy

energiebreed logo

Klik hier en kijk wat onze sponsors te bieden heeft

korfbalshop

 bravenboer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven