sporthal 4Nieuwe Reehorsthal komt langzaam naderbij.
EDE - Er lijkt schot te komen in de bouw van een nieuwe hal voor de Edese clubs Reehorst’45 (korfbal) en Reehorst (handbal). De bouw zou dit najaar kunnen beginnen.

,,Een gebed zonder end’’, zegt Dick Kraaij, voorzitter van het korfballende Reehorst, lachend op de vraag hoe het staat met de komst van een nieuwe sporthal op sportpark Peppelensteeg in Ede. Toch lijkt er binnenkort wel een einde aan het gebed

sporthal 4Dan noemen we het historische besluit van de gemeenteraad om het plan voor onze “eigen” sporthal te omarmen en het een goed plan te vinden. Dat was begin juli. Zoals bekend zijn we direct met bestemmingsplanwijzigingsaanvrage begonnen. Helaas

sporthal met bomenEven een kort berichtje over de sporthalplannen. We komen in een beslissende fase. De plannen zijn ingediend en door het huidige “oude” college van B en W afgewezen. De afgelopen tijd hebben we alle raadsfracties onze plannen schriftelijk toegelicht en wat er de afgelopen jaren aan contact met de gemeente is geweest en ook welke verwachtingen er zijn gewekt. Hierna met partijen die op onze uitnodiging tot een gesprek zijn ingegaan gesprekken gevoerd. Bijna al deze gesprekken zijn door ons als (zeer) positief ervaren. Het lijkt ook positief dat de partijen die nu onderhandelen over een nieuw college allemaal met ons hebben gesproken en dus dat zij goed op de hoogte zijn van ons mooie (en voor de gemeente goedkope) plan.

sporthal 4EDE: Korfbalvereniging CKV Reehorst ‘45 en handbalvereniging HV Reehorst hebben er een flinke tijd op moeten wachten: een eigen, nieuwe sporthal. Maar nu lijkt er goed nieuws aan te komen, in de vorm van een garantstelling van de gemeente Ede. Daardoor kunnen de clubs waarschijnlijk hun eigen sporthal gaan bouwen. De twee verenigingen speelden tot voor kort in sporthal De Reehorst, maar die is inmiddels buiten gebruik. De kantine is weg en er zijn geen faciliteiten meer om te sporten. Vervelend voor de vaste gebruikers, waaronder CKV Reehorst ‘45 en HV Reehorst. Zij moeten komend seizoen elders spelen, zoals in ‘t Riet en De Peppel.

“UITPUILENDE” KANTINE BIJ LEDENVERGADERING OVER SPORTHAL

Donderdag 26 januari was de ledenvergadering van onze club met als enig agendapunt de “eigen’ sporthal.

Zoals bekend willen we samen met de handbalvereniging onder de paraplu van SCP een eigen sporthal realiseren. Hiermee moeten de leden het natuurlijk wel eens zijn. Al was het alleen al het gezamenlijk gebruik van de kantine enz. Het bestuur heeft hiervoor de te nemen besluiten van tevoren aan alle leden gestuurd. In een presentatie zijn deze voorstellen nog eens doorgenomen en van positieve en kritische kanttekeningen voorzien, dus wat levert het ons op en welke risico’s lopen we.
Hierna was er gelegenheid tot vragen stellen. In eerste instantie alleen die vragen die nodig waren om “voor’ of “tegen” te kunnen stemmen. Hierdoor hoefde de vergadering niet zo lang te duren en konden de detailvragen na de pauze worden gesteld.
De leden stemden unaniem met alle voorstellen in, waarbij het maximumbedrag aan ledenleningen zelfs iets werd verhoogd.

Het was een hele goede avond met een geweldige opkomst. Het kan dus toch een goede opkomst bij een ledenvergadering zodat er ook geldige besluiten kunnen worden genomen.
Geweldig mensen, dat geeft weer veel energie

De vlag kan (bijna) zeker uit. Het college heeft afgelopen maandag formeel besloten dat de gemeente samen met SWS garant wil staan voor de lening van de bank voor onze sporthal. Hier was het wachten op. Nu kunnen we verder. Nu gaat het echte werk pas beginnen, maar hier hebben we jaren voor geknokt en nu is het eindelijk zo ver. Er moet nu van alles gebeuren en worden georganiseerd. Nu we geld kunnen lenen kunnen we de bestemmingsplanwijziging gaan aanvragen. Maar voor nu even genieten dat het haast onmogelijke gelukt is.
Er is nog een heeeeel klein voorbehoud. Formeel moet de raad over dit voorstel nog wensen en bedenkingen uiten. Maar aangezien duit besluit genomen is op aandrang vanuit praktische de gehele raad zal daar normaal gesproken geen afwijzing uit voortkomen.
Jullie horen hier binnenkort meer over.

Wat de sporthal betreft gaan we een spannende tijd tegemoet. Zal de politiek akkoord gaan met de garantstelling voor de banklening voor “onze” sporthal. We hopen hier in januari meer duidelijkheid over te krijgen. Wanneer we een “ja” van de gemeente krijgen gaan we op een aantal fronten direct aan de slag. Nu bereiden we ons er op voor zodat we dan zo snel mogelijk kunnen handelen.

sporthal met bomenEDE De politieke fracties in Ede willen dat wethouder Peter de Pater heroverweegt of het college zich financieel garant kan stellen voor een nieuwe sporthal voor handbalvereniging Reehorst en korfbalvereniging Reehorst 45. Het college van burgemeester en wethouders had dit verzoek afgewezen.

Dit bleek donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering in de raadzaal. Het gaat om garantstelling van vijftig procent van het bedrag gedurende de eerste vijftien jaar en daarna nog eens voor de andere helft van het bedrag. De oude Reehorst sporthal wordt immers afgebroken.

sporthal met bomenBeste mensen,

Ze komen er aan: De info avonden over geldlening voor de sporthal:

Ze zijn op donderdag 26 mei en maandag 30 mei a.s.

We beginnen om 20.15 uur in de kantine

Hierbij nodig ik jullie uit voor een van de twee informatieavonden over de mogelijkheid om geld uit te lenen voor de eigen sporthal. Op deze avond zal in het kort worden ingegaan op de gedachte financiering van de sporthal en op welke wijze u hier ook eventueel aan kunt bijdragen. Daarbij gaat het om leningen waar u rente op krijgt die een stuk hoger is dan bij de bank en waarbij u een veel beter gevoel overhoudt. Ook de mogelijkheden om geld te schenken aan de vereniging die dan weer van de belasting kan worden afgetrokken worden toegelicht.

Dat heeft u kunnen lezen in de mail die u op 18 april heeft gekregen. Daarin hebben we ook gezegd dat er informatieavonden zouden komen. Ook bleek uit de reacties dat hier wel behoefte aan was. Het gaat om informatieavonden zodat u uw vragen kunt stellen en wij een beeld krijgen van de eventuele interesse die er is. Het gaat niet alleen om grote bedragen. Vele “kleinere” bedragen maken een groot bedrag.

Namens de bestuur en werkgroep sporthal ckv Reehorst’45

Dick Kraay
sporthal@ckvreehorst45.nl

privacy

energiebreed logo

Klik hier en kijk wat onze sponsors te bieden heeft

korfbalshop

 bravenboer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven