sporthalWij zijn al weer in half 2020 beland. Het eerste halfjaar is niet gelopen zoals wij gehoopt hebben, daarom is het goed om elkaar bij te praten over de sporthal. Er verschijnt regelmatig via de nieuwsbrief en via de website een update. Die heeft iedereen kunnen lezen. Voor nu even de stand van zaken.

Januari tot heden
In de laatste periode van 2019 zijn de vergunningen afgegeven en werd de stap gerealiseerd naar het definitieve bestek. Op 6 januari 2020 is in een bouwvergadering samen met onze adviesgroep (van ons bestuur) het bestek doorgenomen. Onderwerpen zoals dakconstructie, afwatering, dikte van de betonnen vloer etc.

zijn in de vergadering besproken. Na aanleiding van input van iedereen is het bestek aangepast en kon de stap naar de aannemers gezet worden. Hierbij is er ook een tijdpad ingericht, maar je blijft daarin afhankelijk van externen wanneer zij reageren.

Aannemers
De offertes die binnen zijn gekomen kwamen niet overeen met de begroting. Hoewel het uiteindelijk plussen en minnen is, zou er een behoorlijk negatief resultaatplattegrond zijn. Dick en Wim hebben door gesprekken met werkvoorbereiders en calculators hun best gedaan om het negatieve resultaat te verkleinen. Belangrijke keuzes zijn hierin of er met één hoofdaannemer gewerkt gaat worden of met bijvoorbeeld drie aannemers voor bijv. bouw, technische installaties, enz. De voorkeur ligt bij één hoofdaannemer, echter is de verwachting dat dit behoorlijk wat duurder is dan dat er gewerkt wordt met bijvoorbeeld drie aannemers. Wat in deze discussie een grote rol speelt is, is bij welke aannemer ligt welke verantwoordelijkheid tijdens de bouw, maar ook waar ligt welke garantie, want als er de komende tijd iets niet goed is, bij wie kunnen we dat verhalen, of dragen we die risico’s zelf. Die inventarisatie wordt gemaakt zodat er een goede afweging en keuze gemaakt kan worden.
Vanuit de diverse overleggen met de aannemers is een resultaat gekomen wat de financiële haalbaarheid zeer dichtbij brengt. Enkel kijkend naar de cijfers, dan zouden er bepaalde keuzes eigenlijk geen keuze zijn. Echter wat krijgen we voor de uiteindelijke prijs die we betalen?

Vloeren en potten
plattegrond sporthalParallel aan dit proces werd er ook door onder andere onze Technische Commissie gezocht naar een goede sportvloer. Samen met de adviesgroep en bouwcommissie hebben zij bedrijven benaderd, vloeren bekeken en informatie opgehaald. Iedereen zal begrijpen dat je in sportvloeren ook je geld wel kwijt kunt. Zij hebben ook gekeken naar welke lijnen moeten er komen, welke wedstrijdvelden willen we en hoeveel grondpotten voor de palen? We hebben helder wat onze opties zijn en welk prijskaartje daaraan hangt.

Waar staan we nu
Tijdens de periode van intelligente lockdown is er veel energie gegaan naar de juiste informatie bij elkaar krijgen. Zowel de informatie van aannemers en de informatie naar de besturen van HV en CKV. Daar zijn voldoende gesprekken over geweest. De afgelopen periode zaten de besturen of een delegatie van de besturen van HV en CKV met de bouwcie regelmatig met elkaar aan tafel. Dat zal de komende periode nog regelmatig gebeuren. De conclusie na de eerste vergadering was dat er nog veel vragen leefden. Beide besturen hebben een lijst van vragen opgesteld en deze zijn waar mogelijk beantwoord. Het bestek met de offertes zijn voorgelegd aan een sporttechnisch adviesbureau. In de laatste vergadering heeft dit bureau een reactie gegeven op ons bestek en offertes. Samengevat is die reactie dat het bestek teveel is uitgegaan van bouwkundige en technische specificaties, terwijl het volgens het bureau beter is om expliciet vast te leggen waar het gebouw en technische installaties qua prestaties aan moeten voldoen en waar de uiteindelijke aannemer(s) verantwoordelijk voor zijn. Denk aan prestaties als luchtbehandeling, akoestiek etc. Daar wordt nu aan gewerkt. Dit heeft natuurlijk weer extra tijd nodig, maar het is voor de kwaliteit van de sporthal wel noodzakelijk. Er komt op zeer korte termijn een sessie onder begeleiding van het sporttechnisch adviesbureau waarin we alle zaken in het bestek langslopen, aanvullen of aanpassen. Daaruit komt het definitieve bestek welke opgesteld is door het sporttechnisch adviesbureau.

Wat is onze verwachting
Zoals ik al schreef wordt er op korte termijn het definitieve bestek aan de besturen gepresenteerd. De besturen moeten daar een akkoord op geven. Met dat bestek zullen de marktpartijen benaderd worden om een nieuwe offerte uit te brengen. Uiteraard zal daarover onderhandeld worden en zal ook duidelijk zijn welk resterend bedrag er te kort is. Zodra dat helder is, kunnen er gesprekken plaatsvinden over punten waar we misschien concessies op kunnen doen zodat het financieel aantrekkelijker wordt, zonder te veel op kwaliteit en duurzaamheid in te leveren. Er zullen nog gesprekken en onderhandelingen moeten plaatsvinden en dan moet ook de officiële opdrachtbevestiging gegeven worden. We hopen in de zomermaanden daarin grote stappen te kunnen zetten. Ik durf jullie niet data te geven waarop iets zal gerealiseerd zijn. We zijn nu nog te veel afhankelijk van externe factoren daarvoor. Helaas spelen we komend zaalseizoen nog in sporthallen van de gemeente.

Resume en DANK
Het is al een lang traject waarin we verschillende hobbels hebben moeten nemen. Mensen hebben hard gewerkt, teleurstellingen opgelopen en de moed weer opgeraapt om door te gaan. Het geduld van iedereen wordt op de proef gesteld. We willen zo graag, maar we willen het ook goed doen. Achteraf gezien hadden we een andere route misschien kunnen lopen, maar dat is met de kennis van nu. Feit is dat er veel mensen veel energie in hebben gestoken en nog steken. Ook via deze weg willen wij daarvoor onze dank uitspreken!
Uiteraard ook een enorme dank en waardering voor alle acties die opgezet zijn om meer financiën voor onze sporthal binnen te halen. Een niet te stoppen trein van acties die ook samen met de HV zijn opgezet en uitgevoerd. Iedereen erg bedankt voor inzet en bijdrage. Het geeft een enorme steun aan iedereen die betrokken is bij dit traject van realisatie van onze sporthal. Nogmaals bedankt.


Namens het bestuur

privacy

energiebreed logo

Klik hier en kijk wat onze sponsors te bieden heeft

korfbalshop

 bravenboer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven